Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2019

03/30/2019  08:55:40 Để Đại hội Đồng cổ Đông năm 2019 được diễn ra thuận lợi và nhận được nhiều sự... "Xem tiếp..."

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Thông báo tuyển dụng năm 2019

03/14/2019   10:05       Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tìm kiếm những ứng viên có năng lực... "Xem tiếp..."

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019

03/12/2019  15:03:40 Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ... "Xem tiếp..."

Thông báo công ty kiểm toán năm 2018

09/14/2018 14:30:25 Ngày 14/09/2018 Công ty CP May Việt Thịnh và CN Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký... "Xem tiếp..."

Báo cáo thường niên 2017

04/03/2018  10:21:23 Báo cáo thường niên 2017 : xem báo cáo …..

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018

03/16/2018  09:01:33 Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018 Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ... "Xem tiếp..."