Thông báo bổ nhiệm chức danh cơ quan điều hành công ty

04/01/2020  10:01:53

Hôm nay, ngày 1/4/2020. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 công ty CP May Việt Thịnh đã ký quyết định bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại các chức danh trong cơ quan điều hành công ty như sau :

  1. Ông Trần Minh Công được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc công ty
  2. Ông Nguyễn Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám Đốc công ty
  3. Ông Hồ Ngọc Huy được bổ nhiệm làm Giám Đốc Điều Hành kiêm Kế Toán Trưởng công ty

Nội dung chi tiết các quyết định : xem quyết định