Thông báo công ty kiểm toán năm 2020

23/07/2020 8:08:45 Ngày 22/07/2020 Công ty CP May Việt Thịnh và CN Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã... "Xem tiếp..."

Thông báo bổ nhiệm chức danh cơ quan điều hành công ty

04/01/2020  10:01:53 Hôm nay, ngày 1/4/2020. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 công ty CP May Việt... "Xem tiếp..."

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Thông báo tuyển dụng năm 2019

03/14/2019   10:05       Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tìm kiếm những ứng viên có năng lực... "Xem tiếp..."