Chính sách trách nhiệm xã hội và các tiêu chuẩn công ty

Công ty Cổ Phần May Việt Thịnh có các chính sách trách nhiệm xã hội và các tiêu chuẩn như... "Xem tiếp..."

Nghị quyết đại hội đồng cổ động năm 2022

16/04/2022  16:12:03 Đại hội Đồng Cổ Đông công ty CP May Việt Thịnh đã được tiến hành vào lúc 9... "Xem tiếp..."

Báo cáo quản trị công ty năm 2021

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh kính gửi tới toàn thể quý cổ đông báo... "Xem tiếp..."

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh kính gửi tới toàn thể quý cổ đông báo... "Xem tiếp..."

Quyết định bổ nhiệm phụ trách quản trị công ty

Ngày 28/5/2021, Hội đồng quản trị công ty quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Trúc là người phụ... "Xem tiếp..."

Thông báo chi cổ tức năm 2020

Hội đồng Quản trị công ty Cổ Phần May Việt Thịnh thông báo ngày chốt danh sách chi trả cổ... "Xem tiếp..."

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

03/04/2021  17:30:03 Đại hội Đồng Cổ Đông công ty CP May Việt Thịnh đã được tiến hành vào lúc 9... "Xem tiếp..."

Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020

03/18/2020  11:50:28 Báo cáo tài chính đã kiểm toán về tình hình tài chính năm 2020 : BCTC NAM 2020 (da... "Xem tiếp..."

Thông báo công ty kiểm toán năm 2020

23/07/2020 8:08:45 Ngày 22/07/2020 Công ty CP May Việt Thịnh và CN Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã... "Xem tiếp..."

Thông báo bổ nhiệm chức danh cơ quan điều hành công ty

04/01/2020  10:01:53 Hôm nay, ngày 1/4/2020. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 công ty CP May Việt... "Xem tiếp..."

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Thông báo tuyển dụng năm 2019

03/14/2019   10:05       Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tìm kiếm những ứng viên có năng lực... "Xem tiếp..."