Thông báo bổ nhiệm chức danh cơ quan điều hành công ty

04/01/2020  10:01:53 Hôm nay, ngày 1/4/2020. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 công ty CP May Việt... "Xem tiếp..."

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Thông báo tuyển dụng năm 2019

03/14/2019   10:05       Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tìm kiếm những ứng viên có năng lực... "Xem tiếp..."